Meeting Register Page

Kroppsøving under Covid-19
Program:
• Covid-19 og kroppsøving - kva veit vi?
v/ professor Hege Randi Eriksen
• Vinterskulen - korleis og kvifor?
Presentasjon av vinterskulen med Fylkesdirektør for opplæring og kompetanse, Bjørn Lyngedal.
• Sofaprat: «Covid-19: Erfaringar, endringar, utfordringar og moglegheiter"
v/ Espen Mjelde (Kroppsøvingslærer ved Fyllingsdalen VGS), Håkon Sjursen (Avd.leder på Sykehusskolen) , Bjørn Lyngedal (Fylkesdirektør opplæring og kompetanse), Hege Randi Eriksen (Professor ved HVL)
• Inspirasjon til ein koronavennlig kroppsøvingstime
v/ kroppsøvingslærar Jakob Gyring.
• Diskusjon i digitale grupperom:
Dine erfaringar med pandemien.
• Spør eksperten!
• v/ avd.leder Håkon Sjursen

Tidspunkt: 14.00-16.00 11.mars.
Meeting logo
Loading
* Required information