webinar register page

Webinar banner
Matkultur og identitet - Matjungelen barnehage
Program:
• Kort introduksjon og praktisk informasjon v/Nathalia Greffel
• Matkultur og identitet v/Eldbjørg Fossgard
• Svar på spørsmål fra deltakere

Om innleggsholder:

Eldbjørg Fossgard er professor emerita ved Høgskulen på Vestlandet og har undervist i grunnskolelærerutdanningen, i bachelorstudiet i folkehelsearbeid og i mat og måltider i barnehagelærerutdanningen.

Eldbjørg har lærerutdanning og i tillegg magistergrad og doktorgrad i etnologi/kulturvitenskap. Ved HVL har forskningsfokuset hennes i første rekke vært kulturelle og sosiale aspekter ved mat og måltider i skole og barnehage.

Hun har deltatt i flere ulike forsknings- og kartleggingsprosjekt om skolemat og skolemåltider i Norge og Norden, både i barnehagen, grunnskolen, SFO og i videregående skole. Artikkelen «Lunsjmåltidet i barnehagen som en sosial og pedagogisk arena» i Barn, 2016 var ett av resultatene fra et barnehageprosjekt sammen med kolleger ved HVL. Sammen med Tormod Bjørkkjær evaluerte Eldbjørg Pilotprosjektet Matjungelen SFO, 2018 etter oppdrag fra Helsedirektoratet, og evaluerte sammen med Ulrike Liisberg Matjungelen SFO i Hordaland, 2019.

Eldbjørg er nå engasjert i skolemåltidsprosjekt i samarbeid med kolleger ved høgskolen.
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Gisle Vedvik Tjellaug.